Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/poiisi-kai-pezografia/i-metakomisi

Η μετακόμιση