Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/afierwma/oraia-erimos-i-sarka

«Ωραία έρημος η σάρκα»