Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/afierwma/sa-fos-poi-rikhnei-ghyro-toi-skotadi

Σα φως που ρίχνει γύρω του σκοτάδι