Χάρτης 6 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-6/klimakes/paizoyme-ena-poihma

Παίζουμε ένα ποίημα;

Χαρίλαος Νικολαΐδης: Ελευθερία του συνέρχεσθαι