Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/afierwma/katerina-aghghelaki-roik-antwnis-fostieris-diakeimenikes-sinomilies

Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ - Αντώνης Φωστιέρης: Διακειμενικές συνομιλίες

Ι

ΙΙ

Interlude

ΙΧ

X

Μιλάει ο Διάβολος

Μιλάει ο άγγελος