Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/afierwma/ghia-tin-katerina-aghghelaki-roik

Μια καθημερινή ποιήτρια