Χάρτης 38 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-38/afierwma/i-sofia-tis-esoterikotitas-lighes-skepseis-ghia-tin-katerina-aghghelaki-roik

Η σοφία της εσωτερικότητας