Χάρτης 6 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-6/poiisi-kai-pezografia/xaralampidh-deos-kai-desmos

Χαραλαμπίδη δέος και δεσμός