Χάρτης 6 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-6/poiisi-kai-pezografia/exi-poihmata

Έξι ποιήματα

Άγγελος μόνος

Η προσευχή του Θεού

Εωθινό

Κι ας σ’ έχω βρει

Ο πόνος που ξεχνάω

Άγγελος μόνος