Χάρτης 6 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-6/poiisi-kai-pezografia/tria-poihmata

Τρία ποιήματα

Control

Η ελεύθερη πτώση

Η γυναίκα