Χάρτης 6 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-6/tehnasmata/kwnstantinos-oeotokhs-pistoma

Κωνσταντίνος Θεοτόκης: «Πίστομα»

Ένας διπλασιασμός