Χάρτης 6 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-6/klimakes/anhmera-skepseis-gia-to-pareloon-kai-to-mellon

Ανήμερα (Σκέψεις για το παρελθόν και το μέλλον)

Ενότητα Α΄: Περιπατητική επιστολογραφία