Χάρτης 6 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-6/biblia/ekdoxes-toy-mayroy

Εκδοχές του μαύρου