Χάρτης 6 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-6/biblia/poihsh-h-h-atelhs-moysa

Ποίηση ή Η ατελής μούσα