Χάρτης 6 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-6/klimakes/xarths-oalasshs

Χάρτης θαλάσσης

Ίδα Βιτάλε

Βιβλίο

Κουλτούρα του παλίμψηστου

Χάραμα μόνο

Θανατική ποινή

Εξορίες

Ζώον πολιτικόν {στο πρωτότυπο: Zοοn Politikon.}

Αφιερωμένο στον Μαγκρίτ

Προσθέσεις

Ολοκλήρωση και αστραπή

Κήπος από πυρίτη

Την τύχη σου μη ανοφέλετα θρηνήσεις

Τούτος ο κόσμος