Χάρτης 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-39/klimakes/nekiia-i-i-sarkofaghos-tis-odoy-olimpiados

Νέκυια ή η σαρκοφάγος της οδού Ολυμπιάδος