Χάρτης 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-39/klimakes/ston-asterismo-tis-aristeris-melaghkholias

Στον αστερισμό της αριστερής μελαγχολίας

7. Το ελληνικό συνθετικό ποίημα-καντάτα του 21ου αιώνα