Χάρτης 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-39/poiisi-kai-pezografia/2-poiimata-1

Δύο ποιήματα

Εκτιμητές

Νέλλη