Χάρτης 39 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-39/metafrash/oi-limnes-tis-voreias-amerikis-3

Οι λίμνες της Βόρειας Αμερικής [3]