Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/arxitektonikh/notre-dame-kai-alla-dia-pyros-kai-aneparkeias

Notre Dame και άλλα, δια πυρός και ανεπαρκείας