Χάρτης 7 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-7/hartaki/paramyoia-gia-ton-aytokratora-3

Παραμύθια για τον Αυτοκράτορα, 3

Το σοφό παγώνι