Χάρτης 8 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-8/klimakes/paizoyme-ena-poihma

Παίζουμε ένα ποίημα;

Μουσική και ποίηση