Χάρτης 10 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-10/anafores/gegonos-ypsisths-shmasias

[ Γεγονός υψίστης σημασίας ]