Χάρτης 41 - ΜΑΪΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-41/tehnasmata/45-strofwn-v

45 Στροφών Β΄