Χάρτης 41 - ΜΑΪΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-41/afierwma/vraveio-metafrasis-2021

Βραβείο Μετάφρασης 2021

«Αβεσσαλώμ, Αβεσσαλώμ!» του William Faulkner