Χάρτης 14 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-14/metafrash/fernanto-sorentino-to-myoeyma-toy-mporxes-gia-to-dihghma-toy-mporxes

Το μύθευμα του Μπόρχες για «το διήγημα του Μπόρχες»