Χάρτης 14 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-14/diereynhseis/metaxy-mas-gia-toys-alloys-1

Μεταξύ μας. Για τους άλλους - 1

Οι μεταφραστικές δυσκολίες ενός παλαιού και μακρινού γραπτού προφορικού λόγου