Χάρτης 15 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-15/metafrash/oi-efiktoi-erwtes

Οι εφικτοί έρωτες