Χάρτης 44 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-44/diereynhseis/leksiloghia-pedion

Λεξιλόγια πεδίων

Το «Άβολο» και «Άξιο» της ποιητικής πολυσημίας

Ποιητικά λεξιλόγια, ρεπερτόρια, δίκτυα και παίγνια