Χάρτης 45 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-45/dokimio/i-elliniki-poiisi-toi-21oi-aiwna-sto-kharti-toi-paghkosmioi-notoi

Η ελληνική ποίηση του 21ου αιώνα στο χάρτη του Παγκόσμιου Νότου