Χάρτης 18 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-18/metafrash/dekapente-poihmata

Δεκαπέντε ποιήματα

Στο νησί των υδάτων

Νησί της Λίμνης Ινισφρί

Ο βιολιστής του Ντούνυ

Οι Μάγοι

Μήτηρ Θεού

Τα φαντάσματα

Η Δευτέρα Παρουσία

Ο τροχός

Ταλάντευση

Μίμησις Ιαπωνική

Χωράφι με χορτάρι

Η γάτα κι η Σελήνη

Ο Άγιος κι ο Καμπούρης

Από τα «Υπερφυσικά τραγούδια»

ΙΙΙ - Η έκσταση του Ριβ

ΙΧ – Οι τέσσερις εποχές του ανθρώπου