Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/diereynhseis/eidhseis-apo-ena-eggys-mellon-3

Ειδήσεις από ένα εγγύς μέλλον, 3