Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/klimakes/toyristas-sthn-ellada-toy-1900-2

Τουρίστας στην Ελλάδα του 1900 {2}