Χάρτης 19 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-19/xartofylakio-oi-anagnwstes-mas-grafoyn/apokatastash-hmarthmenwn

Αποκατάσταση ημαρτημένου