Χάρτης 47 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-47/diereynhseis/psikhri-eirini

Ψυχρή ειρήνη

Για την ποίηση κάποιας νίκης

Για μια ποιητική τής μη ήττας