Υποψήφιος διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας στο ΕΚΠΑ και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η διδακτορική του έρευνα κινείται γύρω από την ιστορία του βιβλίου και της ανάγνωσης στην Ερμούπολη του 19ου αιώνα. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα για τις πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις Ελλάδας-Γαλλίας (1830-1974), τον Φιλελληνισμό (1821-1833) και την Ελληνική Επανάσταση. Επιστημονικές του εργασίες έχουν περιληφθεί σε συλλογικούς τόμους και περιοδικά, ενώ βιβλιοκριτικά άρθρα του δημοσιεύονται σε επιθεωρήσεις για το βιβλίο.