Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον «Χάρτη» ή/και να στείλετε  αδημοσίευτες συνεργασίες σας μπορείτε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία: