ΧΑΡΤΗΣ {Μηνιαίο περιοδικό Λόγου & Τέχνης}
ΙSSN 2732-8279

ΕΚΔΟΣΗ:
Χάρτης ΑΜΚΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Δημήτρης Καλοκύρης, Ελένη Καλοκύρη

ΣΥΝΤΑΞΗ:
Γιώργος Χουλιάρας, Αχιλλέας Κυριακίδης, Μάριος Ποντίκας (1942-2022)

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Ρωμανός Καλοκύρης

ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ:
pencilcase.gr

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Παναγιώτης Γιαταγαντζίδης & συνεργάτες