Χάρτης 21 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-21/selides-ntinos-xristianopoylos/ntinos-xristianopoylos

«Ιστορίες του γλυκού νερού»

Η εποχή των ισχνών αγελάδων / Época de las vacas flacas

Περί Καβάφη

Megali ανάγνωση

Για τον Ντίνο Χριστιανόπουλο και την «Διαγώνιο» (Ιστορίες και παρενθέσεις)

Αιφνίδια αναγνωστική περιπέτεια μεσούντος του θέρους και του κορωνοϊού ή σχετικά με τον Ντίνο Χριστιανόπουλο