Χάρτης 22 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-22/afierwma/o-mporxes

Χτίζοντας τον λαβύρινθο μιας βιβλιοθήκης