Χάρτης 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-23/klimakes/ta-koritsia-kinhtikothta

«Τα κορίτσια»: Κινητικότητα