Χάρτης 25 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-25/tehnasmata/apo-tis-istories-toy-plokamoy-filosofikh-pantofla-i

Από τις Ιστορίες του Πλοκάμου: Φιλοσοφική Παντόφλα I

(Κωμικο-Δοκίμιο)