Χάρτης 25 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-25/klimakes/analogistikes-meletes

Όνειρό μου ήταν να γίνω λογιστής