Χάρτης 53 - ΜΑΪΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-53/diereynhseis/ti-itan-o-sighghrafeas-prin-ghinei-ellinas-kai-i-loghotekhnia-prin-ghinei-ethniki

Τι ήταν ο Συγγραφέας πριν γίνει Έλληνας και η Λογοτεχνία πριν γίνει Εθνική;

Προς μια ανοιχτή και διασπορική αντίληψη της ελληνικής λογοτεχνίας

Τραυλίσματα, βαρβαρισμοί και εθνική λογοτεχνία

Τι ήταν ο λόγιος πριν γίνει συγγραφέας και Έλληνας;

Απάντηση της συγγραφέως