Χάρτης 53 - ΜΑΪΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-53/zwologikos-khpos/i-epikheirisi-toi-fartzala-mpil-ali

Η επιχείρηση του Φαρτζάλα μπιλ Αλί