Χάρτης 26 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-26/biblia/h-raptomhxanh-toy-morfea

Η ραπτομηχανή του Μορφέα

Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, «Ενύπνια τα μεθεόρτια», Έναστρον 2020