(Ελευσίνα 1965). Σπούδασε Φυσική, Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης. Βιβλία του: «Η τέχνη του Γράφειν» (συλλογικό), Καστανιώτης 1993· Craftbook I (συλλογικό), Γαβριηλίδης 2013· Craftbook II – Ετερότητα (συλλογικό), Μικρές Εκδόσεις 2015· Επιτάφιος εν Ελευσίνι, Μικρές Εκδόσεις 2018, Έναστρον 2019· Οι πόλεις το χειμώνα, Έναστρον 2018· Θησαυροί της Άμμου – Ποίηση της ελληνικής κρίσης (συλλογικό, δίγλωσσο, μτφ. Δ. & Ρ. Κριστ), Εκδόσεις ΑΩ 2019. Κάτι θαμπό με γέννησε - ποιήματα σε ποιήματα, 24 λιθογραφίες του Γιώργου Κόρδη (συμμετοχή, επιμέλεια), 250 αριθμημένα αντίτυπα, Cinnabar 2019· Ενύπνια τα Μεθεόρτια, ποιήματα, Έναστρον 2019. Διατηρεί το ιστολόγιο: Έλευσις, ένα ταπεινό ενδιαίτημα αθανασίας (https://loukopk.wordpress.com/).