Χάρτης 26 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-26/eikastika/mia-eikona-xilies-lexeis-1

Μία Εικόνα, Χίλιες Λέξεις #1

Μην είν' η ΚΔΩΑ;