Χάρτης 27 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
https://www.hartismag.gr/hartis-27/eikastika/mia-eikona-xilies-lexeis-2

Μια Εικόνα, Χίλιες Λέξεις #2