Χάρτης 57 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
https://www.hartismag.gr/hartis-57/metafrash/tessera-poiimata

Δίχως να έχει ειπωθεί η πρώτη συλλαβή